Stratosfæren

Stratosfæren
Stratosfæren er det lag af Jordens atmosfære, der strækker sig fra cirka 10 km til ca 50 km's højde.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Stratosfære — Lag af Jordens atmosfære umiddelbart over troposfæren. Strækker sig fra ca. 10 km til 50 km s højde. I stratosfæren er temperaturen nogenlunde konstant op til ca 20 km, hvorefter temperaturen stiger med højden op til frysepunktet i ca 50 km s… …   Danske encyklopædi

  • stratosfærisk — stra|to|sfæ|risk adj., itk. d.s., e (som vedrører stratosfæren) …   Dansk ordbog

  • stratosfære — stra|to|sfæ|re sb., n (det næstnederste lag af atmosfæren) …   Dansk ordbog

  • Mesosfæren — Det lag af Jordens atmosfære, der ligger over stratosfæren. Strækker sig normalt fra 50 til ca. 80 km s højde …   Danske encyklopædi

  • Tropopause — Hvor troposfæren standser skillefladen mellem troposfæren og stratosfæren …   Danske encyklopædi

  • Ozon — I kemisk henseende en særlig form for ilt, hvor molekylet består af tre iltatomer (O3). Ozon i stratosfæren har bl.a. den egenskab, at det virker stærkt absorberende på den kortbølgede ( skadelige ) del af Solens ultraviolette lys. Ozon er giftig …   Danske encyklopædi

  • § 12. Store og små bogstaver i proprier — (1) HOVEDREGEL Proprier skrives med stort begyndelsesbogstav. Denne regel gælder uanset om de pågældende proprier mere eller mindre tydeligt består af ord der også kan bruges som appellativer. I nogle tilfælde er det særlig vanskeligt at afgøre… …   Dansk ordbog

  • Ozonhul — Betegnelse for område i stratosfæren, hvor der er mindre ozon end normalt …   Danske encyklopædi

  • Atmosfære — 1. Luft(lag) om Jorden, luftkreds. 2. Måleenhed for lufttryk. 3. Stemning. Atmosfære (Jordens) Vores planet Jorden har en atmosfære, der består af: 10stof ved havoverfladen andel i % kommentar Fast andel nitrogen (kvæfstof) 78,1 N2, grundstof… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”